Grupuri Etnice din Romania

Conform recensamântului din 2011, structura etnică.


Etnie majoritara
România (19.409.400 sau 89,45% din totalul populatiei din România)
Minorități naționale mari (1-10%)
Maghiari (1.434.377 sau 6,61% din totalul populației)
Țigani (535.250 sau 2,46% din totalul populației)
Minorități naționale mici (0,1-1%)
Ucraineni (61.091)
Germani (60.088)
Lipoveni (36.397)
Turci (32.596)
Aromâni (26.500)
Tătari (24.137)
Sârbi (22.518)
Slovaci (17.199)
Minorități naționale foarte mici (sub 0,1%)
Bulgari (8.092)
Croați (6.786)
Greci (6.513)
Evrei (5.870)
Cehi (3.938)
Polonezi (3.671)
Italieni (3.331)
Armeni (1.780)
Ceangăi (1.370)
Meglenoromâni (820 familii în 1996)
Albanezi (520)
Ruteni (262)
Carașoveni (207)
Sloveni (175)
Secui (150)
Găgăuzi (45)
Grupuri etnice dispărute
Cerchezi (aprox. 10.000 în sec. XIX)
Arabi dobrogeni (câteva sute în sec. XIX)
Grupuri etnice imigrate recent (în special după 1990)
Arabi (4.911)
Chinezi (2.243)
Iranieni (610)