Istoric

În vara anului 1990, Corneliu Vadim Tudor, împreunã cu mentorul sãu spiritual, marele scriitor Eugen Barbu, editeazã primul numãr al revistei „România Mare”.Având la bazã ideea de unitate a tuturor provinciilor româneşti, ca suprem ideal naţional care a fost, dintotdeauna, liantul gîndirii politice a lui Corneliu Vadim Tudor, aceastã revistã, la numai un an de la apariţia sa, a dus la fondarea Partidului România Mare de cãtre Corneliu Vadim Tudor împreunã cu Eugen Barbu şi profesorul univ. dr. Mircea Muşat, cu generalii Ion Alexandru Munteanu, Theodor Paraschiv şi alţi câţiva patrioţi români îngrijoraţi de soarta ţãrii. Partidul şi-a început efectiv activitatea pe baza deciziei Tribunalului Municipiului Bucureşti nr. 14/1991 şi autorizaţiei de funcţionare din 20 iunie 1991 înregistratã cu numãrul 1/105.

Prima Conducere a Comitetului Director al PRM a fost formatã din Corneliu Vadim Tudor – Preşedinte, Eugen Barbu – prim – vicepreşedinte, prof. univ. Dr. Mircea Muşat, col. Av. (r) Radu Teodoru şi gen. (r) Teodor Paraschiv – vicepreşedinţi. Chiar din primele sãptãmâni de dupã înregistrarea legalã, Partidul România Mare şi-a constituit filiale în toate judeţele, într-un numãr mare de municipii, oraşe şi comune.

Statutul şi programul Partidului România Mare decurg din Doctrina Naţionalã, care devine Doctrina Partidului România Mare. “Doctrina Naţionalã este baza teoreticã şi ideologicã a partidului, fiind expresia sinteticã a existenţei multimilenare a românilor, avându-şi izvoarele atât în religia creştin ortodoxã în care s-a format poporul român cât şi în ideile de libertate, dreptate şi neatârnare ale marilor figuri ale neamului”. Substratul naţionalist al partidului se deduce din “caracteristicile esenţiale ale acţiunii politice a Partidului România Mare ce decurg din dragostea neţãrmuritã faţã de patria şi naţiunea Românã”. Politica Partidului România Mare se vrea a fi de un “Naţionalism Luminat” teoretizat de dascãlul naţional Nicolae Iorga.

În data de 31 iulie 1991 s-au înfiinţat Organizaţia de Femei România Mare şi Organizaţia de Tineret România Mare, iar în 11 octombrie 1991, a avut loc prima Conferinţã Naţionalã a Partidului România Mare, la care s-au cristalizat obiectivele pragmatice politico–economice si sociale ale partidului, precum si structurile sale organizatorice.