Statut

Partidul România Mare promovează interesele social-economice ale celor mai largi categorii de cetăţeni şi militează pentru realizarea idealurilor naţionale, renaşterea României printr-o politică a prosperităţii, dreptăţii şi concordiei.

Partidul România Mare este un partid de centru- stînga, de orientare naţională, el se pronunţă pentru pluralism în viaţa politică şi îşi propune reaşezarea relaţiilor din societate pe principiile statului de drept, ale democraţiei constituţionale şi ale justiţiei sociale.

Partidul România Mare îşi desfăşoară activitatea conform Constituţiei României, legilor ţării şi Statutului propriu, urmărind îndeplinirea idealurilor de unitate naţională, integritate teritorială, suveranitate şi independenţă.

Aşa cum reiese şi din titulatura sa, Partidul România Mare militează pentru înfăptuirea pe cale paşnică a României Mari, în hotarele ei istorice.

Partidul România Mare are drept scop, dezvoltarea şi modernizarea societăţii româneşti, ridicarea standardului de viaţă al cetăţenilor, promovarea idealurilor, valorilor şi intereselor naţionale.

În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi în concordanţă cu principiile sale ideologice, Partidul România Mare se pronunţă pentru deplina libertate de exprimare a opiniilor şi credinţelor cetăţenilor, împotriva defăimării Ţării şi a Naţiunii, împotriva instigării la război de agresiune, ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, împotriva incitării la discriminare, împotriva violenţei şi a manifestărilor obscene, contrare bunelor moravuri.

În condiţiile creşterii extrem de periculoase, în lumea contemporană, a terorismului internaţional, la originea căruia se află vechi conflicte istorice, religioase şi rasiale, Partidul România Mare a fost şi va rămîne o formaţiune politică democratică, un model de înţelegere interetnică. În acest spirit, nu va fi admisă, în cadrul partidului, nici un fel de atitudine şi poziţie antisemită şi xenofobă, acţionându-se cu promptitudine şi fermitate împotriva oricăror manifestări de negare a Holocaustului.

Descarcă Statutul în format PDF ↓